ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden
Gedeponeerd bij de KVK te Tilburg d.d. 9-10-2006
U kunt alleen bestellen via onze website.

Wij leveren uitsluitend bij vooruitbetaling.

Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW en in Euro's.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zolang de aanbieding duurt.

Onze prijzen en aanbiedingen zijn steeds, vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.

Bij eventuele schades, voortvloeiend uit het niet kunnen leveren van bestelde artikelen, kan Knutselparade niet aansprakelijk worden gesteld.

Afbeeldingen en kleuren op de website kunnen enigszins afwijken van het origineel. Hierop is geen reclamatie mogelijk.

Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde artikelen, gelden ook voor u.

De door u verstrekte gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend door ons bedrijf gebruikt voor het verwerken van Uw bestelling en het versturen van nieuwsbrieven. Wij stellen uw gegevens NIET ter beschikking aan derden.

Voor de gevolgen van typefouten op deze website is Knutselparade niet aansprakelijk.

Knutselparade behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, waar nodig, aan te passen.

Door een bestelling te plaatsen, geeft u aan, kennis te hebben genomen van al onze voorwaarden en deze te aanvaarden.

Betaling
Er kan alleen in Euro's worden betaald. Als u toch in een andere valuta betaalt, worden de kosten aan U doorberekend.
Na het plaatsen van uw bestelling verschijnt op uw scherm een bevestiging met betalingsinstructies, die u dient uit te printen en exact dient op te volgen.
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk.
We houden uw bestelde artikelen 1 week gereserveerd. Mocht het bedrag na deze week nog niet zijn bijgeschreven op onze girorekening, dan beschouwen wij uw bestelling als geannuleerd.

Klachten
De artikelen worden door ons zorgvuldig gecontroleerd, voordat ze worden verzonden. Indien er desondanks toch een artikel met gebreken bij de klant aankomt of dat u toch een foutief artikel van ons heeft ontvangen, dient u dit binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling, te melden.
Dit kan telefonisch of per e-mail: tel.nr. 0416-331536 of monique@knutselparade.nl
Wij zullen dan in goed overleg met u tot een voor beide partijen passende oplossing zien te komen.

Retourzendingen
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien hiervoor schriftelijke- of telefonische toestemming door Knutselparade is verleend.
Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij de koper en Knutselparade daarover schriftelijke- en/of telefonische afspraken hebben gemaakt.
Stuur deze artikelen dus nooit retour zonder voorafgaand overleg!

Levering
De hoogte van verpakkings-/administratie en verzendkosten kosten worden op de website vermeld. Kosten voor levering naar het buitenland kunnen hiervan afwijken. Indien dit het geval is, neemt Knutselparade hierover vooraf contact met u op. U hebt dan het recht tot annulering van de bestelling.
Bestellingen worden uitsluitend verzonden na ontvangst van betaling.
Bestellingen binnen Nederland kunnen ook na afspraak worden afgehaald.
Artikelen die niet op voorraad zijn, tijdelijk niet leverbaar of niet langer deel uitmaken van het everingsassortiment, worden niet automatisch nagezonden.
Bestelde artikelen worden geheel voor risico van de klant verzonden